Nokia 1101 - Lytte til talemeldinger

background image

Lytte til talemeldinger

Talepostkasse er en nettverkstjeneste. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å
få mer informasjon og nummeret til talepostkassen. Hvis du vil ringe til
talepostkassen, trykker du på og holder inne 1 i standby-modus. Hvis du vil endre
nummeret til talepostkassen, kan du se

Nummer til talepostkasse

på side

35

.

Hvis du vil ha informasjon om å viderekople anrop til talepostkassen, kan du se

Anropsinnstillinger

på side

41

.