Nokia 1101 - Låse tastaturet

background image

Låse tastaturet

Tastelåsen hindrer at taster blir trykket ned uten at det er meningen.

Slik aktiverer du eller opphever tastelåsen: I standby-modus velger du

Meny

og

deretter * raskt.

background image

24

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Du kan også angi at telefonen automatisk skal slå på tastelåsen etter et visst
tidsrom. Se

Tastelåsinnstillinger

på side

44

. Når tastaturet er låst, vises

indikatoren

på displayet.

Merk: Når tastaturet er låst, kan det hende du kan ringe nødnummeret som er
programmert i telefonen (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer).
Tast inn nødnummret, og velg

Ring til

. Nummeret vises først etter at du har tastet

inn det siste sifferet.

background image

25

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.