Nokia 1101 - Handlinger under anrop

background image

Handlinger under anrop

I løpet av et anrop trykker du på fjern/avslutt-tasten og velger

Valg

for noen av

funksjonene nedenfor. Mange av disse er nettverkstjenester,

Demp

eller

Mikrofon

,

Sett på venting

eller

Innhent

,

Nytt anrop

,

Svar

,

Avvis

,

Avslutt alle

,

Send DTMF

,

Kontakter

,

Bytt

,

Meny

og

Lommelykt på

eller

Lommelykt av

.