Nokia 1101 - Besvare et anrop

background image

Besvare et anrop

I standby-modus velger du

Svar

. Hvis du vil viderekoble eller avvise anropet uten

å svare, trykker du på fjern/avslutt-tasten.