Nokia 1101 - Taster og kontakter

background image

Taster og kontakter

1. Lommelykt

Telefonen har en innebygd lampe. Se

Lommelykt

på side

20

.

2. Navi-tast

Hvilken funksjon Nokia Navi-tasten
har, er avhengig av teksten som
vises over den. I denne håndboken
antas bruken av Navi-tasten med
bare den viste relevante teksten, for
eksempel

Meny

eller

Velg

.

3. Av/på-tast

Slår telefonen på eller av.
Når tastaturet er låst, vil et
kort trykk på av/på-tasten føre til at
displayet lyser opp i omtrent
15 sekunder.

4.Bla-taster

Gjør det mulig å bla gjennom navn,

telefonnumre, menyer eller innstillinger. Justerer volumet i øretelefonen under
et anrop. Når du er i standby-modus, viser bla opp-tasten

listen over de

sist oppringte numrene, og bla ned-tasten

viser navnene og

telefonnumrene som er lagret i Kontakter.

background image

18

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

5. Fjern/avslutt-tasten

Sletter tegn fra displayet og avslutter forskjellige funksjoner.

6. 0-9 skriver tall og tegn.

* og # brukes til forskjellige ting alt etter funksjon.

1. Laderkontakt

2. Hodetelefonkontakt

3. Mikrofon