Nokia 1101 - Normal driftsposisjon

background image

Normal driftsposisjon

Bruk bare telefonen i vanlig stilling.

Enheten har en ekstern antenne.

Merk: Som ved alle andre radiosendere, må antennen ikke
berøres unødvendig når enheten er slått på. Kontakt med
antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at enheten
bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du
unngår å berøre antenneområdet når du bruker enheten, optimaliserer du antenneytelsen og
levetiden til batteriet.

background image

17

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.