Nokia 1101 - Lommelykt

background image

Lommelykt

Telefonen har en innebygd lommelykt som du kan bruke. Når lommelykten er
aktivert, vises

på telefondisplayet.

Hvis du vil bruke lommelykten, har du disse alternativene:

• I standby-modus trykker du på og holder nede fjern/avslutt-tasten.

Lommelykten slås av når du slipper fjern/avslutt-tasten.

Hvis du vil bruke lommelykten kontinuerlig, kan du trykke to ganger på fjern/
avslutt-tasten for å slå lommelykten på og én gang for å slå den av.

• Velg

Meny

>

Tilbehør

>

Lommelykt

, og deretter

eller

Av

.

• I løpet av et anrop trykker du på fjern/avslutt-tasten og velger

Valg

>

Lommelykt på

eller

Lommelykt av

.

background image

21

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.