Nokia 1101 - Lade batteriet

background image

Lade batteriet

Ikke lad opp batteriet hvis ett av telefondekslene, eller begge, er tatt av.

1. Kople til pluggen fra laderen nederst på

telefonen.

2. Kople laderen til et vegguttak.

Batteriindikatorlinjen begynner å rulle.

• Det tar opptil 3 timer og 30 minutter

å lade et BL-5C-batteri med ACP-7-
laderen.

• Hvis teksten

Lader ikke

vises, må du vente en stund, koble fra laderen,

plugge den i igjen og prøve på nytt. Hvis du fremdeles ikke kan lade, må du
ta kontakt med leverandøren.

3. Når batteriet er fullstendig ladet, slutter linjen å rulle. Koble laderen fra

telefonen og stikkontakten.