Nokia 1101 - VOOR UW VEILIGHEID

background image

VOOR UW VEILIGHEID

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of
onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of
als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw
voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben
terwijl u rijdt.

STORING

Alle draadloze telefoons kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking
van de telefoon negatief beïnvloeden.

SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN ZIEKENHUIZEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel de telefoon uit in de
nabijheid van medische apparatuur.

SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN VLIEGTUIGEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Draadloze apparatuur kan
storingen veroorzaken in vliegtuigen.

SCHAKEL DE TELEFOON UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinestation of in de buurt van brandstoffen of
chemische stoffen.

background image

9

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik de telefoon niet
waar explosieven worden gebruikt.

GEBRUIK DE TELEFOON VERSTANDIG

Gebruik de telefoon alleen in de normale positie zoals in de
productdocumentatie wordt uitgelegd. Raak de antenne niet onnodig aan.

DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele
producten aan.

WATERBESTENDIGHEID

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

MAAK BACK-UPS

Maak een back-up of een gedrukte kopie van alle belangrijke gegevens die in de
telefoon zijn opgeslagen.

AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de
handleiding bij het apparaat te raadplegen voor uitgebreide
veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

BELLEN

Controleer of de telefoon ingeschakeld en operationeel is. Toets het net- en
abonneenummer in en druk op

Oproep

. Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u

op

Eind

. Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op

Neem op

.

background image

10

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon ingeschakeld en operationeel is. Houd de wistoets/
afsluittoets

tweemaal enkele seconden ingedrukt om het scherm leeg te

maken. Voer het alarmnummer in en druk op

Oproep

(met behulp van de Navi-

toets

). Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek pas wanneer u

daarvoor toestemming hebt gekregen.

Netwerkdiensten

Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van draadloze
diensten. Veel van de functies van dit apparaat zijn afhankelijk van de functies die
beschikbaar zijn in het draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zijn mogelijk niet in alle
netwerken beschikbaar. Het kan ook zijn dat u specifieke regelingen moet treffen met uw
serviceprovider voordat u de netwerkdiensten kunt gebruiken. Mogelijk krijgt u van uw
serviceprovider extra instructies voor het gebruik van de diensten en informatie over de
bijbehorende kosten. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van
netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen
ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of
niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw
apparaat weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Lader en accessoire

Controleer voor gebruik altijd het modelnummer van een lader. Dit apparaat is bedoeld voor
gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 en LCH-12.

background image

11

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die zijn
goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon voor gebruik met dit type telefoon.
Het gebruik van andere types kan de goedkeuring en garantie doen vervallen en
kan bovendien gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires.

Als u het snoer van een accessoire losmaakt, moet u aan de stekker trekken, niet
aan het snoer.

background image

12

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.