Nokia 1101 - Verzorging en onderhoud

background image

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg
worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

Houd de telefoon en alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine
kinderen.

Houd de telefoon droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht
kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.

Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende
onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.

Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de
levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde
kunststoffen doen vervormen of smelten.

Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de
normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor
elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.

Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding
wordt voorgeschreven.

Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe
behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.

Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om
het apparaat schoon te maken.

Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren
en de correcte werking belemmeren.

background image

69

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Maak de lenzen (zoals de cameralens, nabijheidsensor en lichtsensor) schoon met een
zachte, schone, droge doek.

Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-
goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen
en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.

Alle bovenstaande tips gelden voor de telefoon, de batterij, lader en andere toebehoren.
Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van de apparaten
niet goed werkt. Het personeel zal u helpen en indien nodig zorgen voor onderhoud of
reparatie.

background image

70

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.