Nokia 1101 - Toegangscodes

background image

Toegangscodes

Beveiligingscode: deze code, die bij de telefoon wordt geleverd, beveiligt de

telefoon tegen onbevoegd gebruik. De standaardcode is 12345.

Zie

Beveiligingsinstellingen

op pagina

47

voor meer informatie.

PIN-code: deze code, die bij de SIM-kaart wordt geleverd, beveiligt de kaart

tegen onbevoegd gebruik.

Schakel

PIN-code vragen

in het menu

Beveiligingsinstellingen

in (zie

Beveiligingsinstellingen

op pagina

47

) zodat naar de code wordt gevraagd

telkens wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Als u driemaal na elkaar een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart
geblokkeerd. U moet de PUK-code invoeren om de blokkering van de SIM-kaart
op te heffen en een nieuwe PIN-code in te stellen.

background image

13

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

PIN2-code: de PIN2-code die bij sommige SIM-kaarten geleverd wordt, is

nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies, zoals kostentellers. Als
u driemaal achter elkaar een onjuiste PIN2-code invoert, wordt

PIN2-code

geblokkeerd

in het display weergegeven en wordt u naar de PUK2-code

gevraagd.

Wijzig de beveiligingscode, PIN-code en PIN2-code in

Toegangscodes wijzigen

in het menu

Beveiligingsinstellingen

(zie

Beveiligingsinstellingen

op pagina

47

). Houd de nieuwe codes geheim en bewaar ze op een veilige plaats uit de

buurt van de telefoon.

PUK-code en PUK2-code: deze codes worden mogelijk bij de SIM-kaart

geleverd. Als dit niet het geval is, neemt u contact op met de serviceprovider.

background image

14

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.