Nokia 1101 - Wekker (menu 7)

background image

Wekker (menu 7)

U kunt instellen dat de wekker op de gewenste tijd slechts
eenmaal of herhaaldelijk, bijvoorbeeld elke werkdag, afgaat.

Selecteer

Menu

>

Wekker

. Toets de tijd voor het alarm in. Wanneer de wekker

afgaat, kunt u deze uitzetten door op de wistoets/afsluittoets te drukken. Als u

Snooze

selecteert, stopt de wekker en gaat deze zes minuten later weer af.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl de telefoon is uitgeschakeld,
schakelt de telefoon zichzelf in en wordt het waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u op de
wistoets/afsluittoets drukt, wordt u gevraagd of de telefoon moet worden geactiveerd voor
oproepen. Druk op de wistoets/afsluittoets als u het apparaat wilt uitschakelen of op

Ja

als u

de telefoon wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden.

Opmerking: Druk niet op

Ja

wanneer het gebruik van draadloze telefoons

verboden is of storingen of gevaar kan opleveren.

background image

50

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.