Nokia 1101 - Het cachegeheugen leegmaken

background image

Het cachegeheugen leegmaken

Opmerking: De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in de cache
van de telefoon. Een cache is een buffergeheugen waarin gegevens tijdelijk worden
opgeslagen. Als u gebruik hebt gemaakt of geprobeerd hebt gebruik te maken van
vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven (bijvoorbeeld
uw bankrekening), kunt u de cache van de telefoon na gebruik beter legen.

Het cachegeheugen leegmaken:

• Als geen WAP-verbinding actief is: selecteer

Menu

>

Diensten

>

Cache wissen

.

• Als wel een WAP-verbinding actief is: selecteer

Opties

>

Cache wissen

.