Nokia 1101 - De telefoon instellen voor een WAP-dienst

background image

De telefoon instellen voor een WAP-dienst

U kunt de verbindingsinstellingen als tekstbericht ontvangen van de
netwerkexploitant of serviceprovider die de gewenste WAP-dienst biedt. Neem
contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider, of bezoek Club Nokia op
www.nokia.com/clubnokia.

U kunt de instellingen ook handmatig intoetsen.

De instellingen ontvangen als tekstbericht

Wanneer u de instellingen ontvangt als tekstbericht, wordt

Dienst-instellingen

ontvangen

weergegeven.

• Sla de instellingen op door

Opties

>

Opslaan

te selecteren.

• Als u de instellingen eerst wilt bekijken voordat u ze opslaat, selecteert u

Opties

>

Toon

. Selecteer

Opslaan

om de instellingen op te slaan of

Terug

om

terug te keren naar de lijst met opties.

De verbindingsinstellingen intoetsen

Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor de juiste
WAP-instellingen. Mogelijk zijn de instellingen ook beschikbaar op de website van
de netwerkexploitant of serviceprovider.

1. Selecteer

Diensten

>

Instellingen

>

Verbind.instell.

.

2. Ga naar de set met verbindingsinstellingen die u wilt wijzigen.

3. Selecteer

Opties

>

Bewerken

.

4. Wijzig de volgende instellingen één voor één. Breng alle gewenste

wijzigingen aan.

background image

57

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Homepage

: toets het adres in van de homepage van de WAP-dienst die

u wilt gebruiken (druk op 1 voor een punt) en selecteer

OK

.

Sessiemodus

: selecteer

Doorlopend

of

Tijdelijk

.

Verbinding beveiligen

: selecteer

Aan

of

Uit

.

Als de verbindingsbeveiliging is ingeschakeld, zoekt de telefoon naar een
beveiligde lijn voor verbinding met de WAP-dienst. Als er geen beveiligde
verbinding beschikbaar is, wordt geen verbinding gemaakt. Als u toch
verbinding wilt maken met een onbeveiligde lijn, stelt u de
verbindingsbeveiliging in op

Uit

.

Drager gegevens

: controleer of

GSM-gegevens

is geselecteerd. Neem

contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider voor informatie
over de tarieven, verbindingssnelheid en andere gegevens.

Inbelnummer

: toets het nummer in en selecteer

OK

.

IP-adres

: toets het adres in (druk op * voor een punt) en selecteer

OK

.

Verificatietype

: selecteer

Normaal

of

Beveiligd

.

Type data-oproep

: selecteer

Analoog

of

ISDN

.

Gebruikersnaam

: toets de gebruikersnaam in (druk op 1 voor een punt) en

druk op

OK

.

Wachtwoord

: toets het wachtwoord in en selecteer

OK

. Herhaal dit om het

wachtwoord te bevestigen.

background image

58

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

5. Nadat u de benodigde instellingen hebt aangebracht, kunt u de naam van de

verbindingsset wijzigen. Druk op de wistoets/afsluittoets en selecteer

Opties

>

Naam wijzigen

. Toets de naam in en selecteer

OK

.

De instellingen worden opgeslagen en u kunt verbinding maken met de WAP-
dienst. Zie pagina

58

.

WAP-instellingen zenden

U kunt uw WAP-instellingen naar een compatibele telefoon zenden.

1. In het menu

Diensten

selecteert u

Instellingen

>

Verbind.instell.

.

2. Ga naar de set met verbindingsinstellingen die u wilt zenden.

3. Selecteer

Opties

>

Zendinstell.

.

4. Toets het telefoonnummer van de ontvanger in en druk op

OK

.

De gebruikersnaam en het wachtwoord worden niet verzonden.