Nokia 1101 - Bookmarks opslaan en beheren

background image

Bookmarks opslaan en beheren

1. Als geen WAP-verbinding actief is

• Selecteer

Menu

(vanuit de stand-bymodus) >

Diensten

>

Bookmarks

.

Als een WAP-verbinding actief is

• Selecteer

Opties

>

Bookmarks

.

2. Ga naar de gewenste bookmark en selecteer

Opties

. Als u een nieuwe

bookmark wilt opslaan, selecteert u een willekeurige bookmark.

3. Selecteer

Ga naar

,

Bewerken

,

Verwijderen

,

Bookm. verz.

of

Bookmark toev.

of

Bookm. opslaan

(beschikbaar tijdens een WAP-verbinding).

• Selecteer

Ga naar

om de WAP-pagina te openen die aan de bookmark

gekoppeld is.

background image

63

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

• Selecteer

Bookm. verz.

om de bookmark naar een compatibele telefoon te

zenden.

• Selecteer

Bookmark toev.

om een bookmark in te toetsen en op te slaan, of

selecteer

Bookm. opslaan

om de huidige WAP-pagina op te slaan als

bookmark.

In de telefoon zijn mogelijk een aantal bookmarks vooraf geïnstalleerd voor sites
die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia
gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u net zoals
voor andere sites maatregelen treffen om de veiligheid of inhoud van de site te
garanderen.