Nokia 1101 - Tonen (menu 4)

background image

Tonen (menu 4)

In dit menu kunt u de instellingen van het geselecteerde
profiel wijzigen en kunt u zelf beltonen samenstellen.
Zie

Profielen (menu 5)

op pagina

42

.

Type beltoon

: stelt de toon in die u hoort bij ontvangst van een oproep.

Beltoonvolume

: stelt het volume in voor de beltonen en waarschuwingstonen.

Oproepsignaal

: bepaalt hoe u wordt gewaarschuwd bij inkomende

spraakoproepen. Wanneer bijvoorbeeld

Stil

wordt geselecteerd, genereert de

telefoon geen geluid bij ontvangst van een oproep en wordt

weergegeven

in de stand-bymodus.

Berichtensignaaltoon

: stelt de toon in die u hoort bij ontvangst van een

tekstbericht.

Toetsenvolume

: stelt het volume voor toetsenbordtonen in.

Waarschuwingstonen

: stelt waarschuwingssignalen in, bijvoorbeeld wanneer

de capaciteit van de batterij laag is.

Trilsignaal

: stelt de telefoon in op trillen wanneer u een spraakoproep of

tekstbericht ontvangt.

background image

42

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Ritmisch knipperlicht

: hiermee stelt u in dat de achtergrondverlichting van de

telefoon knippert in het ritme van de geselecteerde beltoon of
waarschuwingstoon voor berichten. Het trilalarm werkt niet wanneer de
telefoon is aangesloten op een lader of bureaulader.