Nokia 1101 - Spelletjes (menu 9)

background image

Spelletjes (menu 9)

De telefoon is uitgerust met een aantal spelletjes. Elk spelletje
is voorzien van een korte Help-tekst.

Opmerking: Als u deze functie wilt gebruiken, moet de telefoon zijn ingeschakeld.
Schakel de telefoon niet in wanneer het gebruik van draadloze telefoons
storingen of gevaar kan veroorzaken.

background image

51

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Algemene instellingen voor spelletjes aanpassen
Selecteer

Instellingen

. U kunt geluiden, verlichting en trilling (

Trillen

) voor het

spelletje instellen. Wanneer

Waarschuwingstonen

is uitgeschakeld, wordt er geen

geluid afgespeeld, ook niet als

Spelgeluiden

is ingeschakeld. Wanneer

Trilsignaal

is uitgeschakeld, trilt de telefoon niet, ook niet als de optie

Trillen

is ingeschakeld.