Nokia 1101 - SIM-diensten (menu 11)

background image

SIM-diensten (menu 11)

Dit menu wordt alleen weergegeven als uw SIM-kaart extra
diensten biedt. De naam en inhoud van dit menu is afhankelijk
van de beschikbare diensten.

Opmerking: Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart (bijvoorbeeld uw
netwerkexploitant, serviceprovider of andere leverancier) voor informatie over de
beschikbare SIM-diensten, de tarieven en het gebruik van deze SIM-diensten.

Opmerking: Als u deze functie wilt gebruiken, moet de telefoon zijn ingeschakeld.
Schakel de telefoon niet in wanneer het gebruik van draadloze telefoons
storingen of gevaar kan veroorzaken.

background image

55

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.