Nokia 1101 - Oproep-instellingen

background image

Oproep-instellingen

Doorschakelen

: hiermee schakelt u inkomende oproepen door naar uw

voicemailnummer of een ander telefoonnummer (netwerkdienst).

Selecteer de gewenste doorschakeloptie, bijvoorbeeld

Doorschakelen indien in

gesprek

om oproepen door te schakelen wanneer u in gesprek bent of wanneer

u een oproep weigert.

Verschillende doorschakelopties kunnen gelijktijdig zijn geactiveerd. Wanneer

Alle spraakoproepen doorschakelen

is geactiveerd, wordt

weergeven

in

de stand-bymodus.

Schakel de geselecteerde optie in (

Activeren

) of uit (

Annuleren

), controleer of

de optie geactiveerd is door

Controle status

te selecteren of geef voor bepaalde

doorschakelingen een wachttijd op in

Vertraging

(niet beschikbaar voor alle

doorschakelopties).

Automatisch opnieuw kiezen

: hiermee kunt u de telefoon instellen op

maximaal 10 pogingen om verbinding te maken na een mislukte oproeppoging.

Snelkeuze

: wanneer snelkeuze is ingeschakeld, kunt u de namen en

telefoonnummers die zijn toegewezen aan de snelkeuzetoetsen 2 tot en
met 9 kiezen door de gewenste toets ingedrukt te houden.

Wachtfunctie-opties

: wanneer deze netwerkdienst is geactiveerd, krijgt u een

melding dat er een nieuwe inkomende oproep is terwijl u in gesprek bent. Druk
op

Neem op

om de wachtende oproep te beantwoorden. Het eerste gesprek

wordt in de wachtstand geplaatst. Selecteer

Eind

om het actieve gesprek te

beëindigen.

background image

45

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Identificatie verzenden

: hiermee kunt u uw telefoonnummer weergeven (

Aan

)

of verbergen (

Uit

) voor degene naar wie u belt (netwerkdienst). Wanneer u

Netwerkinstell.

selecteert, wordt gebruikgemaakt van de met uw

serviceprovider overeengekomen instelling.

Lijn uitgaande oproepen

: met deze netwerkdienst kunt u telefoonlijn 1 of

2 selecteren voor bellen of het selecteren van een telefoonlijn uitschakelen,
mits deze functie door uw SIM-kaart wordt ondersteund.

Inkomende oproepen kunnen altijd worden beantwoord, ongeacht de lijn die
u selecteert. U kunt echter niet zelf bellen als u lijn 2 selecteert zonder dat u
op deze netwerkdienst geabonneerd bent. Wanneer lijn 2 wordt geselecteerd,
wordt 2 weergegeven in de stand-bymodus.