Nokia 1101 - Fabrieksinstellingen terugzetten

background image

Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u de oorspronkelijke waarden van enkele menu-instellingen wilt herstellen,
selecteert u

Menu

, gevolgd door

Instellingen

>

Fabrieksinstellingen terugzetten

.

Toets de beveiligingscode in en druk op

OK

. De namen en telefoonnummers die in

het telefoonboek zijn opgeslagen, worden niet verwijderd.