Nokia 1101 - Instellingen (menu 6)

background image

Instellingen (menu 6)

In dit menu kunt u diverse instellingen van de telefoon
aanpassen. U kunt ook een aantal instellingen op de
oorspronkelijke waarden terugzetten door

Fabrieksinstellingen terugzetten

te

selecteren.