Nokia 1101 - Timer-functie

background image

Timer-functie

U kunt het alarm na een bepaalde tijd laten afgaan.

Selecteer

Menu

>

Extra's

>

Timer-functie

. Toets de tijd voor het alarm in en

selecteer

OK

. U kunt ook een notitie voor het alarm intoetsen, de tijd wijzigen en

de timer stoppen.

Als de timer actief is, wordt

weergegeven in de stand-bymodus.

Wanneer de alarmtijd wordt bereikt, geeft de telefoon een geluidssignaal en
begint de bijbehorende tekst te knipperen. Druk op een willekeurige toets om het
alarm te stoppen.