Nokia 1101 - Stopwatch

background image

Stopwatch

U kunt de stopwatch gebruiken voor tijdopnamen, bijvoorbeeld bij verschillende
sporten. Selecteer

Menu

>

Extra's

>

Stopwatch

.

Selecteer

Starten

om de tijdopname te starten. Als u de tijdopname wilt stoppen,

selecteert u

Stop

. Wanneer de tijdopname is gestopt, kunt u

Opties

selecteren

voor

Starten

,

Resetten

of

Afsluiten

. Als u

Starten

selecteert, wordt de tijdopname

hervat vanaf de vorige stoptijd.

Resetten

stopt de huidige tijdopname en stelt de

tijd in op nul.

Als u de tijdopname in de achtergrond wilt uitvoeren, drukt u tweemaal op de
wistoets/afsluittoets. Terwijl de tijdopname actief is, knippert

in de stand-

bymodus.

background image

53

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

De functie Stopwatch maakt gebruik van de batterij. Hierdoor wordt de spreektijd van de
telefoon bekort. Laat deze functie niet actief op de achtergrond terwijl u andere functies van
de telefoon gebruikt.