Nokia 1101 - Rekenmachine

background image

Rekenmachine

De telefoon is uitgerust met een rekenmachine die ook kan worden gebruikt voor
het globaal omrekenen van valuta's.

Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en vooral bij lange delingen kunnen
afrondingsfouten ontstaan.

Selecteer vanuit de stand-bymodus

Menu

>

Extra's

>

Rekenmachine

.

Een berekening maken

• Met de toetsen 0 tot en met 9 voegt u een cijfer in. Met # voegt u een

decimaalteken in. Druk op de wistoets/afsluittoets om het laatst ingetoetste
cijfer te verwijderen. Als u het teken wilt wijzigen, selecteert u

Opties

>

Teken

wijzigen

.

background image

52

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

• Druk eenmaal op * voor '+', tweemaal voor '-', driemaal voor '*' en viermaal

voor '/'.

• U kunt de uitkomst weergeven door

Opties

>

Uitkomst

te selecteren. Houd de

toets ingedrukt om het scherm leeg te maken voor een nieuwe berekening.

Valuta's omrekenen

Als u de wisselkoers wilt opslaan, selecteert u

Opties

>

Wisselkoers

>

Vreemde

valuta uitgedrukt in eigen valuta

of

Eigen valuta uitgedrukt in vreemde valuta

,

toets de waarde in (druk op # voor een decimaalteken) en selecteer

OK

.

Omrekenen: toets het bedrag in dat u wilt omrekenen en selecteer

Opties

>

In

eigen valuta

of

In vreemde val.

.