Nokia 1101 - Instellingen voor Contacten

background image

Instellingen voor Contacten

Selecteer vanuit de stand-bymodus

Menu

>

Contacten

>

Instellingen

. Selecteer

vervolgens:

Actief geheugen

: om aan te geven of de namen en telefoonnummers moeten

worden opgeslagen in de

Telefoon

of op de

SIM-kaart

. Wanneer u van SIM-

kaart verandert, wordt automatisch het

SIM-kaart

-geheugen geselecteerd.

Weergave Contacten

: om aan te geven hoe de namen en nummers in de

telefoonlijst moeten worden weergegeven, hetzij

Naam & nr

(één naam en één

telefoonnummer tegelijkertijd), hetzij

Contactenlijst

(drie namen

tegelijkertijd).

Geheugenstatus

: hiermee kunt u bekijken hoeveel namen en telefoonnummers

momenteel in elk telefoonboek zijn opgeslagen en hoeveel namen en
telefoonnummers nog kunnen worden opgeslagen.