Nokia 1101 - Distributielijsten

background image

Distributielijsten

Als u geregeld berichten verzendt naar een vaste groep ontvangers, kunt u een
distributielijst definiëren en deze gebruiken bij het verzenden van een bericht.
U kunt zes distributielijsten met elk maximaal tien ontvangers definiëren.
Naar iedere ontvanger afzonderlijk wordt een tekstbericht verzonden.

background image

34

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Als u een nieuwe distributielijst wilt toevoegen, selecteert u

Menu

>

Berichten

>

Distributielijsten

. Selecteer

Opties

>

Lijst toevoegen

. Geef de gewenste naam voor

de distributielijst op en selecteer

Opties

>

Lijst bekijken

. Als u een contactpersoon

aan de lijst wilt toevoegen, drukt u op

Opties

>

Naam toevoeg.

. U kunt maximaal

tien ontvangers aan een distributielijst toevoegen.

Als u distributielijsten wilt bekijken en bewerken, selecteert u

Menu

>

Berichten

>

Distributielijsten

.

Als het bericht niet kan worden verzonden aan bepaalde geadresseerden in de
distributielijst, wordt een rapport weergegeven met het aantal niet en wel gelukte
verzendingen en niet gevonden namen. U kunt de gewenste categorie selecteren
door

Select.

te selecteren.

• Namen in de groep met niet-gevonden namen zijn namen in de distributielijst

die uit het telefoonboek zijn verwijderd. U kunt ze uit de lijst verwijderen door

Verwijd.

te selecteren.

• Met

Opnieuw verz.

verzendt u het bericht opnieuw naar de ontvangers voor

wie de eerdere verzending is mislukt.

• Met

Bekijken

opent u een lijst met ontvangers voor wie de eerdere verzending

is mislukt.