Nokia 1101 - Chatten

background image

Chatten

Met deze dienst voor tekstberichten kunt u tekstboodschappen uitwisselen met
anderen. Elk chatbericht wordt verzonden als een afzonderlijk tekstbericht.
De berichten die tijdens een chatsessie worden ontvangen en verzonden, worden
niet opgeslagen.
Als u een chatsessie wilt starten, selecteert u

Menu

>

Berichten

>

Chatten

, of

selecteert u

Opties

>

Chatten

tijdens het lezen van een ontvangen tekstbericht.

1. Toets het telefoonnummer van de andere persoon in of haal het op uit het

telefoonboek en selecteer

OK

.

2. Toets een benaming voor de chatsessie in en selecteer

OK

.

3. Toets het bericht in en selecteer

Opties

>

Verzenden

.

4. Het antwoord van de andere persoon wordt boven het verzonden bericht

weergegeven. Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u

OK

en herhaalt

u stap 3 hierboven.

background image

33

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Tijdens het schrijven van een bericht kunt u

Opties

>

Chat-naam

selecteren

om de chatbenaming te bewerken of >

Chat-verleden

om de vorige berichten

te bekijken.