Nokia 1101 - Berichten verwijderen

background image

Berichten verwijderen

Selecteer

Menu

>

Berichten

>

Berichten verwijderen

.

Als u alle gelezen berichten uit alle mappen wilt verwijderen, selecteert u

Gelezen

ber.

>

OK

. Selecteer

OK

wanneer daarna

Alle gel. ber. uit alle mappen verwijderen?

wordt weergegeven.

Als u alle gelezen berichten uit een map wilt verwijderen, gaat u naar de map en
selecteert u

OK

. Selecteer

OK

wanneer daarna

Gelezen berichten uit map

verwijderen?

wordt weergegeven.