Nokia 1101 - Berichten schrijven

background image

Berichten schrijven

U kunt berichten met meerdere delen (samengesteld uit verschillende gewone
tekstberichten) schrijven en verzenden (netwerkdienst). Facturering is dan
mogelijk gebaseerd op het aantal gewone berichten waaruit het bericht is
samengesteld. Het aantal beschikbare tekens / het nummer van het huidige
gedeelte van een bericht uit meerdere delen wordt rechtsboven in het display
weergegeven, bijvoorbeeld 120/2. Als u gebruikmaakt van speciale tekens
(Unicode), zoals Cyrillische tekens, is het mogelijk dat er voor het bericht meer
gedeelten dan anders nodig zijn. Bij tekstinvoer met woordenboek kan gebruik
worden gemaakt van Unicode-tekens.

U kunt alleen een bericht verzenden als het telefoonnummer van de
berichtencentrale is opgeslagen in de telefoon. Zie

Bericht-instellingen

op pagina

35

.

1. Selecteer vanuit de stand-bymodus

Menu

>

Berichten

>

Bericht schrijven

.

2. Toets het bericht in. Het aantal beschikbare tekens en het huidige

berichtennummer wordt rechtsboven in het scherm weergegeven.

3. Wanneer het bericht klaar is, selecteert u

Opties

>

Verzenden

, toetst u het

telefoonnummer van de ontvanger in en selecteert u

OK

.

Als u bericht naar meer verschillende personen wilt verzenden, selecteert
u

Verzendopties

>

Meer kopieën

, gaat u naar de eerste ontvanger en selecteert

u

Verzend.

. Herhaal deze procedure voor elke ontvanger.

background image

31

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Als u een bericht naar een vooraf gedefinieerde distributielijst wilt verzenden,
selecteert u

Verzendopties

>

Verz. naar lijst

. Zie

Distributielijsten

op pagina

33

voor het definiëren en bewerken van distributielijsten.

Overige opties zijn:

Invoegopties

,

Sjabloon invgn

,

Kleine letters

of

Grote

letters

,

Tekst wissen

,

Woordenboek

,

Instructies

,

Editor afsluiten

,

Zendprofiel

(zie

Bericht-instellingen

op pagina

35

),

Bericht opslaan

,

Verwijderen

en

Woordenboek

.

Opmerking: Wanneer u berichten verzendt via de SMS-netwerkdienst, wordt de
melding

Bericht verzonden

weergegeven. Deze melding betekent dat het bericht

is verzonden naar het nummer van het berichtencentrum dat in uw telefoon is
geprogrammeerd. Het wil niet zeggen dat het bericht op de bestemming is
aangekomen. Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie
over SMS-diensten.