Nokia 1101 - 4. Menufuncties

background image

4. Menufuncties

U kunt de hoofdfuncties in de menu's op verschillende manieren gebruiken:

Door te bladeren

1. Selecteer

Menu

in de stand-bymodus.

2. Druk op de bladertoets-omhoog of -omlaag om naar het gewenste hoofdmenu

te gaan en druk op

Select.

om het menu te openen. Druk op de wistoets/

afsluittoets om een hoofdmenu af te sluiten.

3. Als het menu submenu's bevat, gaat u naar het gewenste submenu en drukt

u op

Select.

om het te openen. Druk op de wistoets/afsluittoets om een

submenu af te sluiten.

Als u de wijzigingen die u in de menu-instellingen hebt aangebracht, niet wilt
opslaan, houdt u de wistoets/afsluittoets ingedrukt.

Via het indexnummer

De menu's, submenu's en opties zijn genummerd. Deze nummers worden
indexnummers genoemd.

Selecteer

Menu

vanuit de stand-bymodus en toets binnen drie seconden het

indexnummer in van het menu dat u wilt openen. Doe hetzelfde voor submenu's.

Als u bijvoorbeeld

Wachtfunctie-opties

wilt activeren, selecteert u

Menu

> 6

(voor

Instellingen

) > 2 (voor

Oproep-instellingen

) > 4 (voor

Wachtfunctie-

opties

) > 1 (voor

Activeren

).

Het indexnummer voor

Berichten

is 01.

background image

30

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.