Nokia 1101 - Tekstinvoer met woordenboek gebruiken

background image

Tekstinvoer met woordenboek gebruiken

Tekstinvoer met woordenboek is een gemakkelijke manier om tekst in te voeren.

Deze tekstinvoer is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek, waaraan u
nieuwe woorden kunt toevoegen.

1. Toets het gewenste woord in door eenmaal op elke toets te drukken voor de

gewenste letters. Het woord verandert na elke toetsaanslag. Als u bijvoorbeeld

background image

27

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

'Nokia' wilt schrijven terwijl het Nederlandse woordenboek is geselecteerd,
drukt u op 6, 6, 5, 4, 2.

• Druk op de wistoets/afsluittoets om het teken links van de cursor te

verwijderen. Als u het scherm wilt wissen, houdt u de wistoets/afsluittoets
ingedrukt.

• Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters, of tussen normale

tekstinvoer en tekstinvoer met woordenboek, drukt u herhaaldelijk op * en
kijkt u naar de indicator boven in het display.

• Als u wilt schakelen tussen letters en cijfers, houdt u # ingedrukt.

• U kunt een lijst met speciale tekens weergeven door * ingedrukt te houden,

het gewenste teken te selecteren en op

Gebruik.

te drukken.

• Als u een cijfer wilt intoetsen, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt.

Als u meerdere cijfers wilt toevoegen, houdt u # ingedrukt en toetst u de
cijfers in.

2. Als het weergegeven woord het gewenste woord is, drukt u op 0 en begint u

met het volgende woord.

• Als u een ander woord wilt, drukt u net zo vaak op * totdat het gewenste

woord verschijnt.

• Als '?' wordt weergegeven achter het woord, is het woord niet opgenomen

in het woordenboek. Als u het woord wilt toevoegen aan het woordenboek,
selecteert u

Spellen

, toetst u het woord in (via normale tekstinvoer) en

selecteert u

OK

.

background image

28

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.