Nokia 1101 - Een oproep beantwoorden

background image

Een oproep beantwoorden

Selecteer

Neem op

vanuit de stand-bymodus. Als u de oproep wilt doorschakelen

of weigeren zonder op te nemen, drukt u op de wistoets/afsluittoets.