Nokia 1101 - De toetsen blokkeren

background image

De toetsen blokkeren

Door de toetsen te blokkeren voorkomt u dat toetsen onopzettelijk worden
ingedrukt.

De toetsen blokkeren of vrijgeven: selecteer

Menu

vanuit de stand-bymodus en

druk vervolgens kort op *.

U kunt de telefoon ook zodanig instellen dat de blokkering automatisch na een
bepaalde tijd wordt ingeschakeld. Zie

Instellingen toetsblokkering

op pagina

47

.

Als de toetsen geblokkeerd zijn, wordt in het display de indicator

weergegeven.

Opmerking: Wanneer de toetsenvergrendeling is ingeschakeld, kunt u soms nog
wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen. Toets het alarmnummer in en
selecteer

Oproep

. Het nummer wordt pas weergegeven nadat u het laatste cijfer

hebt ingetoetst.

background image

26

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.