Nokia 1101 - Snelkeuze

background image

Snelkeuze

Selecteer

Menu

>

Contacten

>

Snelkeuze

. Selecteer de gewenste toets (toets 2 tot

en met 9) met de bladertoets en selecteer

Toewijz.

. Geef aan of u de toets wilt

toewijzen aan een oproep of aan SMS. Selecteer de gewenste naam en druk op

Select.

.

Nadat het telefoonnummer aan een cijfertoets is toegewezen, kunt u het nummer
op een van de volgende manieren met de snelkeuzetoets kiezen:

• Druk op de gewenste cijfertoets en selecteer

Oproep

, of

background image

24

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

• Als

Snelkeuze

is ingeschakeld, houdt u de gewenste snelkeuzetoets ingedrukt

totdat het nummer is gekozen (zie

Oproep-instellingen

op pagina

44

).