Nokia 1101 - Een conferentiegesprek voeren

background image

Een conferentiegesprek voeren

Een conferentiegesprek is een netwerkdienst waarbij maximaal vier personen aan
hetzelfde gesprek kunnen deelnemen.

1. Bel de eerste deelnemer. Toets het telefoonnummer in of haal het op uit het

telefoonboek en selecteer

Bellen

.

background image

23

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

2. Als u een nieuwe deelnemer wilt bellen, drukt u op de wistoets/afsluittoets en

selecteert u

Opties

>

Nieuwe oproep

.

3. Wanneer de nieuwe oproep is beantwoord, voegt u deze toe aan het

conferentiegesprek door op de wistoets/afsluittoets te drukken en

Opties

>

Conferentie

te selecteren.

4. Herhaal stap 1 tot en met 3 voor elke nieuwe deelnemer aan het gesprek.

5. Selecteer

Eind

om het conferentiegesprek te beëindigen.