Nokia 1101 - Bellen

background image

Bellen

1. Toets het netnummer en telefoonnummer in.

Internationaal bellen: Voeg een '+' toe door tweemaal op * te drukken en voeg
de landcode toe, vóór het netnummer (verwijder zo nodig de voorafgaande 0).

Druk op de wistoets/afsluittoets om het laatst ingetoetste cijfer te verwijderen.

2. Selecteer

Oproep

om het nummer te bellen. Druk op de bladertoets-omhoog

om het volume van de luidspreker of hoofdtelefoon te verhogen of op de
bladertoets-omlaag om het volume te verlagen.

3. Selecteer

Eind

om het gesprek te beëindigen of het kiezen te onderbreken.