Nokia 1101 - Een SIM-kaart plaatsen

background image

Een SIM-kaart plaatsen

Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

• De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door

krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de
kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.

• Voordat u de SIM-kaart installeert, controleert u of de telefoon is

uitgeschakeld en niet op de lader of een ander apparaat is aangesloten, waarna
u de batterij verwijdert.

1. Druk de vergrendeling in (1), schuif de

achtercover naar voren (2) en neem deze
van de telefoon.

2. Verwijder de batterij door deze bij de

uitsparing uit de telefoon te tillen (3).

background image

15

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

3. Verwijder de SIM-kaarthouder door deze bij de uitsparing uit de telefoon te

tillen. Klap de houder open (4). Druk de SIM-kaart voorzichtig in de
SIM-kaartsleuf (5). Zorg ervoor dat de goudkleurige contactpunten op de kaart
omlaag zijn gericht en dat de afgeronde hoek zich rechts bevindt. Sluit de
SIM-kaarthouder en klik deze vast.

4. Lijn de goudkleurige contactpunten op de

batterij uit met de overeenkomstige
contactpunten op de telefoon en druk op het
tegenovergestelde uiteinde van de batterij
totdat deze vastklikt (6).

5. Lijn de onderkant van

de achtercover uit
met de onderkant van
de telefoon (7) en
druk op de bovenkant
van de achtercover
om deze vast te
klikken (8).

background image

16

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.