Nokia 1101 - De batterij opladen

background image

De batterij opladen

Laad de batterij niet op als een van de covers van de telefoon is verwijderd.

1. Steek de stekker van de lader in de aansluiting

op de onderkant van de telefoon.

2. Sluit de lader aan op een gewone

wandcontactdoos. De indicatiebalk voor de
batterij begint te schuiven.

• Het opladen van een BL-5C-batterij met

de lader ACP-7 duurt 3,5 uur.

• Als

Laadt niet op

wordt weergegeven, wacht u een ogenblik. Vervolgens

koppelt u de lader los, sluit u deze opnieuw aan en probeert u het nogmaals.
Als de batterij nu nog niet wordt opgeladen, neemt u contact op met uw
leverancier.

3. Als de batterij volledig is opgeladen, stopt de indicatiebalk. Haal de stekker van

de lader uit de wandcontactdoos en maak de lader los van de telefoon.