Nokia 1101 - Tunnusluvut

background image

Tunnusluvut

Suojakoodi: Tämä puhelimen mukana tuleva koodi suojaa puhelinta

luvattomalta käytöltä. Oletuskoodi on 12345.

Tietoa tämän koodin käytöstä on kohdassa

Suojausasetukset

sivulla

45

.

PIN-koodi: Tämä SIM-kortin mukana tuleva koodi suojaa korttia luvattomalta

käytöltä.

Valitse

PIN-koodin kysely

-asetus

Suojausasetukset

-valikosta (katso

Suojausasetukset

sivulla

45

), jotta puhelin kysyy koodin aina, kun virta

kytketään.

Jos näppäilet väärän PIN-koodin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu.
Avaa SIM-kortin lukitus antamalla PUK-koodi ja määritä uusi PIN-koodi.

PIN2-koodi: Tämä joidenkin SIM-korttien mukana tuleva koodi tarvitaan

tiettyjen palvelujen, kuten sykäysyksikkölaskurien, käyttämiseen. Jos näppäilet

background image

13

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

väärän PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, näyttöön tulee teksti

PIN2-koodi

lukittu

ja puhelin pyytää PUK2-koodin.

Vaihda suojakoodi, PIN-koodi ja PIN2-koodi

Suojausasetukset

-valikon

Tunnuslukujen vaihto

-toiminnolla (katso

Suojausasetukset

sivulla

45

).

Pidä uudet koodit omana tietonasi ja säilytä ne varmassa tallessa erillään
puhelimesta.

PUK- ja PUK2-koodi: Nämä koodit voivat tulla SIM-kortin mukana. Pyydä ne

muussa tapauksessa paikalliselta palveluntarjoajalta.

background image

14

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.