Nokia 1101 - Huolto-ohjeita

background image

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet
auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

Pidä puhelin ja kaikki sen osat ja lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka
syövyttävät elektronisia piirejä.

Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja
elektroniset komponentit voivat vahingoittua.

Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten
laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.

Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen
sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden
mukaisesti.

Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä
olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.

Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.

Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Puhdista linssit (kuten kameran, etäisyyden tunnistimen ja valoisuuden tunnistimen
linssit) pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät
antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla
radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.

background image

66

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin niistä ei
toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sieltä saat lisäopastusta ja
tarpeen vaatiessa huollon.

background image

67

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.