Nokia 1101 - Myöntäjän varmenteet

background image

Myöntäjän varmenteet

Joidenkin WAP-palvelujen, kuten pankkipalvelujen, käyttöä varten tarvitaan
varmenne. Varmenteen avulla voit parantaa puhelimesi ja WAP-yhdyskäytävän
tai WAP-palvelimen välisen yhteyden suojausta, jos

Yhteyden suojaus

-asetukseksi on valittu

Käytössä

.

Voit noutaa varmenteen WAP-sivulta, jos käyttämäsi WAP-palvelu tukee
varmenteiden käyttöä. Kun olet hakenut varmenteen, voit tarkistaa sen tiedot
ja tallentaa tai poistaa sen. Jos tallennat varmenteen, se lisätään puhelimen
varmenneluetteloon.

Voit olla varma siitä, että WAP-yhdyskäytävä tai -palvelin on todella se, joka se
väittää olevansa, kun sen tunnistetietoja on verrattu puhelimen varmenteessa
oleviin tietoihin.

Puhelimen näyttöön tulee ilmoitus, jos WAP-palvelimen tai -yhdyskäytävän
tunnusta ei voida tarkistaa, jos WAP-palvelin tai -yhdyskäytävä ei ole luvallinen
tai jos puhelimessasi ei ole oikeaa varmennetta.

Kun haluat tarkastella varmenneluetteloa
Valitse

Palvelut

>

Asetukset

>

Myöntäjän varmenteet

.

Suojauksen symboli
Jos näytössä näkyy WAP-yhteyden aikana suojauksen symboli (

), puhelimen

ja WAP-yhdyskäytävän tai -palvelimen (joka on määritetty

Yht.asetukset

-kohdan

IP-osoite

-kentässä) välinen tiedonsiirtoyhteys on salattu ja turvallinen.

Suojauksen symbolin näkyminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että myös
yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen (johon haluamasi aineisto on tallennettu)
välinen tiedonsiirtoyhteys olisi turvallinen. Yhdyskäytävän ja palvelimen välisen
yhteyden suojaaminen on palveluntarjoajan tehtävä.

background image

63

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.