Nokia 1101 - Kirjanmerkkien tallentaminen ja hallitseminen

background image

Kirjanmerkkien tallentaminen ja hallitseminen

1. Kun WAP-yhteys ei ole käynnissä

• Valitse

Valikko

(valmiustilassa) >

Palvelut

>

Kirjanmerkit

.

Kun WAP-yhteys on käynnissä

• Valitse

Valinnat

>

Kirjanmerkit

.

2. Siirry haluamasi kirjanmerkin kohdalle ja paina

Valinnat

. Jos haluat tallentaa

uuden kirjanmerkin, valitse mikä tahansa kirjanmerkki.

background image

60

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

3. Valitse

Siirry

,

Muokkaa

,

Poista

,

Läh. kirjanm.

tai

Uusi kirjanm.

tai

Tallenna tämä

(käytettävissä WAP-yhteyden aikana).

• Valitse

Siirry

, jos haluat avata kirjanmerkkiin liittyvän WAP-sivun.

• Valitse

Läh. kirjanm.

, jos haluat lähettää kirjanmerkin yhteensopivaan

puhelimeen.

• Valitse

Uusi kirjanm.

, jos haluat näppäillä kirjanmerkin ja tallentaa sen, tai

Tallenna tämä

, jos haluat tallentaa nykyisen WAP-sivun kirjanmerkiksi.

Puhelimeen voi olla tallennettu valmiiksi sellaisten sivustojen kirjanmerkkejä,
jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei takaa näiden sivustojen luotettavuutta tai
vastaa niistä eikä tue niiden käyttöä. Jos kuitenkin päätät avata tällaisia sivustoja,
noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu sisältöön harkiten kuten
muidenkin sivustojen kanssa.