Nokia 1101 - WAP-palvelut (Palvelut – Valikko 12)

background image

WAP-palvelut (Palvelut - Valikko 12)

Tässä valikossa voit käyttää erilaisia WAP (Wireless Application
Protocol) -palveluja, kuten verkkopelejä. Nämä WAP-
palveluntarjoajien ylläpitämät palvelut on suunniteltu erityisesti matkapuhelimia
varten.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Valitse

Valikko

(valmiustilassa) >

Palvelut

.

Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke
puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi
aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Huomaa, että WAP-sivuilla käytetään WML (Wireless Mark-up Language)
-merkintäkieltä. Puhelimella ei voi selata Internet-sivuja, joilla käytetään HTML
(HyperText Mark-up Language) -kieltä.

background image

53

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Tietoa WAP-palveluista ja niiden hinnoista saat verkko-operaattoriltasi ja/tai
haluamaasi palvelua ylläpitävältä WAP-palveluntarjoajalta. Palveluntarjoajilta
saat myös palvelujen käyttöä koskevia ohjeita.