Nokia 1101 - Näppäinlukon asetukset

background image

Näppäinlukon asetukset

Automaattinen näppäinlukko

-toiminnolla voit asettaa puhelimen näppäimistön

lukittumaan automaattisesti, kun puhelin on valmiustilassa ja mitään sen

background image

45

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

toimintoja ei käytetä tietyn ajan kuluessa. Näppäimistön turvalukkoa käyttämällä
voit lukita puhelimen näppäimistön suojakoodilla.

Näppäinlukon koodi

.

• Valitse

Valikko

>

Asetukset

>

Näppäinlukon asetukset

. Ota

automaattinen

näppäinlukko

käyttöön valitsemalla

Käytössä

. Näyttöön tulee teksti

Aseta

viive:

. Näppäile aika ja valitse

OK

. Voit asettaa viiveeksi 10 sekuntia -

60 minuuttia. Jos haluat poistaa automaattisen näppäinlukon käytöstä, valitse

Ei käytössä

.

• Valitse

Valikko

>

Asetukset

>

Näppäinlukon asetukset

>

Näppäinlukon koodi

.

Jos haluat lukita näppäimistön suojakoodilla, näppäile suojakoodi ja valitse

OK

. Katso

Tunnusluvut

sivulla

12

. Kun olet valinnut

Käytössä

-vaihtoehdon,

puhelin pyytää suojakoodin joka kerta, kun valitset

Avaa

. Jos haluat poistaa

näppäinlukon käytöstä, valitse

Ei käytössä

.

Katso myös

Näppäimistön lukitseminen

sivulla

23

.