Nokia 1101 - 4. Valikkotoiminnot

background image

4. Valikkotoiminnot

Voit käyttää päävalikkotoimintoja seuraavilla tavoilla:

Selaamalla

1. Valitse valmiustilassa

Valikko

.

2. Valitse haluamasi päävalikko selausnäppäimillä ja avaa se valitsemalla

Valitse

.

Voit poistua päävalikosta poisto- ja poistumisnäppäimellä.

3. Jos päävalikossa on alavalikoita, siirry haluamasi valikon kohdalle ja avaa se

valitsemalla

Valitse

. Voit poistua alavalikosta poisto- ja poistumisnäppäimellä.

Jos et halua tallentaa valikkoasetuksiin tekemiäsi muutoksia, pidä poisto- ja
poistumisnäppäintä alhaalla.

Oikovalinnalla

Valikot, alavalikot ja asetusvaihtoehdot on numeroitu. Näitä numeroita kutsutaan
oikovalintanumeroiksi.

Valitse valmiustilassa

Valikko

ja näppäile kolmen sekunnin kuluessa haluamasi

valikon oikovalintanumero. Siirry samalla tavalla alavalikoihin.

Jos haluat esimerkiksi aktivoida

Koputuspalvelu

-toiminnon, valitse

Valikko

>

6 (

Asetukset

) > 2 (

Puheluasetukset

) > 4 (

Koputuspalvelu

) > 1 (

Ota käyttöön

).

Huomaa, että

Viestit

-valikon oikovalintanumero on 01.

background image

29

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.