Nokia 1101 ohje

background image

Nokia 1101 -puhelimen käyttöohje

9238190

1. painos

background image

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RH-75 noudattaa Euroopan neuvoston
direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003–2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty
ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic
Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai
kauppanimiä.

Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-
commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4
Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in
connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be
implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and
commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin
tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

background image

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei
anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai
sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa
itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä
ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

9238190/1. painos

background image

4

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.