Nokia 1101 - SIKKERHED

background image

SIKKERHED

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem.
Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner,
eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.

TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under
kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.

INTERFERENS

Ved alle trådløse telefoner kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og
modtageforholdene.

SLUK TELEFONEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle restriktioner. Sluk telefonen i nærheden af hospitalsudstyr.

SLUK TELEFONEN I FLYVEMASKINER

Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage interferens i fly.

SLUK TELEFONEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF

Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof. Anvend ikke telefonen i
nærheden af brændstof eller kemikalier.

SLUK TELEFONEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER

Respekter alle restriktioner. Anvend ikke telefonen, når sprængning pågår.

background image

9

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

BRUG TELEFONEN MED OMTANKE

Brug kun telefonen i normal position som forklaret i produktets dokumentation.
Rør ikke unødigt ved antennen.

KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk.

TILBEHØR OG BATTERIER

Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der
ikke er kompatible.

VANDTÆTHED

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

SIKKERHEDSKOPIER

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige
oplysninger, der er gemt på telefonen.

TILSLUTNING TIL ANDET UDSTYR

Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til.
Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

OPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tast
telefonnummeret (inkl. evt. områdenummer), og tryk på

Ring op

. Tryk på

Afslut

for at afslutte et opkald. Tryk på

Besvar

for at besvare et opkald.

NØDOPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på og
hold sletnings-/afslutningstasten

nede to gange i nogle sekunder for at

rydde skærmen. Tast alarmnummeret, og tryk derefter på

Ring op

(vha. Navi-

tasten

). Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen

afslutter samtalen.

background image

10

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen.
Mange af funktionerne i denne enhed afhænger af, at funktioner på det trådløse netværk
fungerer. Disse netværkstjenester er måske ikke tilgængelige på alle netværk, eller du skal
måske have særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenester. Du skal
måske have yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen om brugen af dem, og hvad de
koster. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan
bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle
sprogspecifikke tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af
funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises de ikke i enhedens menu. Kontakt
din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Oplader og tilbehør

Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges med denne enhed.
Denne enhed skal have strøm fra ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 og LCH-12.

Advarsel! Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt af
telefonproducenten til brug med denne bestemte telefonmodel. Brug af andre
typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti
bortfalder.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt tilbehør.

Når du fjerner netledningen fra evt. tilbehør, skal du trække i stikket, ikke i
ledningen.

background image

11

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.