Nokia 1101 - Indholdsfortegnelse

background image

Indholdsfortegnelse

SIKKERHED............................................................................................................ 8

Generelle oplysninger........................................................................................ 11

Pakkens mærkater .................................................................................................................................... 11
Adgangskoder ............................................................................................................................................ 11

1. Kom godt i gang............................................................................................ 13

Indsætning af et SIM-kort ..................................................................................................................... 13
Opladning af batteriet............................................................................................................................. 15
Normal betjeningsposition..................................................................................................................... 15
Taster og stik.............................................................................................................................................. 16
Skærm og standbytilstand ..................................................................................................................... 17
Udskiftning af covers............................................................................................................................... 18
Påsætning af håndledsremmen ............................................................................................................ 19
Lommelygte................................................................................................................................................ 19

2. Opkaldsfunktioner ......................................................................................... 20

Opkald.......................................................................................................................................................... 20

Opkald ved hjælp af telefonbogen ................................................................................................... 20
Konferenceopkald ................................................................................................................................. 20
Genopkald ............................................................................................................................................... 21
Hurtigkald................................................................................................................................................ 21

Besvarelse af et opkald ........................................................................................................................... 22
Funktioner under igangværende opkald ............................................................................................ 22
Aflytning af talebeskeder ....................................................................................................................... 22
Låsning af tastaturet ............................................................................................................................... 22

background image

5

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

3. Skrivning af tekst .......................................................................................... 24

Aktivering eller deaktivering af intelligent tekstindtastning ....................................................... 24
Brug af intelligent tekstindtastning.................................................................................................... 24

Skrivning af sammensatte ord .......................................................................................................... 26

Brug af traditionel tekstindtastning ................................................................................................... 26

4. Menufunktioner............................................................................................. 27

Beskeder (Menu 01)................................................................................................................................. 28

Skrivning af beskeder........................................................................................................................... 28
Læsning af en SMS-besked (Indbakke) ........................................................................................... 29
Sendte beskeder .................................................................................................................................... 30
Kladder ..................................................................................................................................................... 30
Chat........................................................................................................................................................... 30
Billedbeskeder ........................................................................................................................................ 31
Distributionslister.................................................................................................................................. 31
Skabeloner............................................................................................................................................... 32
Smileys ..................................................................................................................................................... 32
Slet beskeder .......................................................................................................................................... 33
Beskedindstillinger................................................................................................................................ 33
Infotjeneste............................................................................................................................................. 34
Nummer til telefonsvarer.................................................................................................................... 34
Rediger kommandoer ........................................................................................................................... 35

Kontakter (Menu 2).................................................................................................................................. 35

Søgning efter et navn og telefonnummer ..................................................................................... 35
Indstillinger for Kontakter .................................................................................................................. 36

Opkaldsinfo (Menu 3).............................................................................................................................. 37

Lister over seneste opkald .................................................................................................................. 37
Opkaldstællere og tidstællere............................................................................................................ 37

Toner (Menu 4).......................................................................................................................................... 38
Profiler (Menu 5) ...................................................................................................................................... 39

background image

6

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Indstillinger (Menu 6).............................................................................................................................. 40

Tidsindstillinger...................................................................................................................................... 40
Opkaldsindstillinger.............................................................................................................................. 41
Telefonindstillinger ............................................................................................................................... 42
Indstillinger for ekstraudstyr ............................................................................................................. 43
Indstillinger for tastaturlås ................................................................................................................ 44
Sikkerhedsindstillinger......................................................................................................................... 44
Gendan fabriksindstillinger ................................................................................................................ 46

Alarm (Menu 7) ......................................................................................................................................... 46
Påmindelser (Menu 8) ............................................................................................................................. 47
Spil (Menu 9) ............................................................................................................................................. 47
Tilbehør (Menu 10)................................................................................................................................... 48

Regnemaskine ........................................................................................................................................ 48
Stopur....................................................................................................................................................... 49
Nedtællingsur......................................................................................................................................... 50
Komponist ............................................................................................................................................... 50
Pauseskærm ............................................................................................................................................ 50
Lommelygte ............................................................................................................................................ 51

SIM-tjenester (Menu 11)........................................................................................................................ 51
WAP-tjenester
(Tjenester – Menu 12) ............................................................................................................................. 51

Grundlæggende trin til at anvende en WAP-tjeneste ................................................................ 52
Indstilling af telefonen til en WAP-tjeneste ................................................................................. 52
Oprettelse af en forbindelse til en WAP-tjeneste........................................................................ 55
Brug af browseren på siderne i en WAP-tjeneste........................................................................ 56
Afslutning af en WAP-forbindelse ................................................................................................... 58
Indstillinger for udseendet af WAP-sider....................................................................................... 58
Lagring og håndtering af bogmærker ............................................................................................. 58
Tjen.indbakke.......................................................................................................................................... 59
Tømning af cachehukommelsen ....................................................................................................... 60

background image

7

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

Godkendelsescertifikater..................................................................................................................... 61

5. Batterioplysninger ......................................................................................... 63

Opladning og afladning .......................................................................................................................... 63

Pleje og vedligeholdelse.................................................................................... 65

Yderligere oplysninger om sikkerhed ............................................................... 67

background image

8

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.