Nokia 1101 - Adgangskoder

background image

Adgangskoder

Sikkerhedskode: Denne kode, der følger med telefonen, beskytter telefonen

mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345.

Se

Sikkerhedsindstillinger

på side

44

for at se, hvordan den fungerer.

PIN-kode: Denne kode, der følger med SIM-kortet, beskytter kortet mod

uautoriseret brug.

Aktivér

PIN-kode-anmodning

under

Sikkerhedsindstillinger

(se

Sikkerhedsindstillinger

på side

44

), så du bliver bedt om at indtaste koden, hver

gang du tænder telefonen.

Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, spærres SIM-kortet.
Du skal indtaste PUK-koden for at ophæve spærringen af SIM-kortet og angive
en ny PIN-kode.

background image

12

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.

PIN2-kode: Denne kode følger med nogle SIM-kort og kræves for at få adgang

til visse tjenester, f.eks. opladning af enhedstællere. Hvis du indtaster PIN2-
koden forkert tre gange i træk, vises

PIN2-koden er spærret

på skærmen, og du

bliver bedt om at indtaste PUK2-koden.

Skift sikkerhedskoden, PIN-koden og PIN2-koden under

Skift adgangskoder

i menuen

Sikkerhedsindstillinger

(se

Sikkerhedsindstillinger

på side

44

).

Opbevar de nye koder et sikkert sted og ikke i nærheden af telefonen.

PUK- og PUK2-kode: Disse koder følger muligvis med SIM-kortet. Hvis dette

ikke er tilfældet, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

background image

13

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved

.