Nokia 1101 - Indstillinger for udseendet af WAP-sider

background image

Indstillinger for udseendet af WAP-sider

1. Når der ikke er oprettet en WAP-forbindelse

• Vælg

Menu

(i standbytilstand) >

Tjenester

,

Indstillinger

og

Indstillinger for

udseende

.

Når der er oprettet en WAP-forbindelse

• Vælg

Valg

>

Indst. f. udse.

.

2. Vælg

Tekstombrydning

eller

Vis billeder

.

3. Vælg

Til

eller

Fra

for

Tekstombrydning

, og vælg

Ja

eller

Nej

for

Vis billeder

.

Hvis

Til

er valgt for

Tekstombrydning

, fortsætter teksten på den næste linje,

hvis den ikke kan vises på en enkelt linje.

Hvis

Nej

er valgt for

Vis billeder

, vises ingen af WAP-sidens billeder. Derved kan

du hurtigere se WAP-sider, som indeholder mange billeder.